Fagsamling for håndtering av hypoterme pasienter

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.