Nasjonalt traumeregisters møte om kvalitet i traume-behandlingen

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.